Bestuur

Raad van Bestuur

In de Raad van Bestuur zetelen:

  • de regionale werkgeversorganisaties Voka - Kamer van Koophandel (Louis De Coninck), ETION (Philippe Lannoy), UNIZO (Tom Hens) en Boerenbond (Sarah Seyen);
  • de werknemersorganisaties ACV (Lieve Cox, Ilse Dielen), ABVV (Joeri Hens, Geert Van Autenboer) en Beweging.net (Frank Jansen);
  • regionale en lokale overheden: het Provinciebestuur van Antwerpen (gedeputeerden Ludwig Caluwé (CD&V) en Bruno Peeters (N-VA)), de stad Turnhout (schepen Hannes Anaf (sp.a)), de gemeente Dessel (burgemeester Kris Van Dijck (N-VA)) en de stad Geel (OCMW voorzitter en schepen Griet Smaers (CD&V));
  • de directeur (Bart Wuyts).

Het voorzitterschap wisselt jaarlijks. Dit jaar (2017) neemt Ludwig Caluwé, namens Provincie Antwerpen, de functie van voorzitter op zich.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit voorzitter Ludwig Caluwé (gedeputeerde Provincie Antwerpen), secretaris Lieve Cox (ACV), ondervoorzitter Philippe Lannoy (ETION) en penningmeester Bart Wuyts (directeur SPK vzw).

Directeur

Jarenlang was de traditie dat de directeur (of 'streekmanager', de vroegere titel) gedetacheerd werd voor enkele jaren vanuit een Kempens bedrijf of financiële instelling. In 2009 heeft de Raad van Bestuur ervoor geopteerd om deze functie meer continuïteit te geven. De huidige directeur, Bart Wuyts, staat sinds 2007 aan het hoofd van SPK.

Sinds de oprichting van SPK werden de Streekmanagers gedetacheerd vanuit Janssen Pharmaceutica (Jo Robrechts, Roel Verstraeten), Umicore (Paul Van Negen), Generale Bank (Kris Vander Velpen, Theo Narinckx), Kredietbank (Gust Stroeckx), en Philips (Bart Wuyts).

Financiering

Als onafhankelijke organisatie ontvangt SPK geen structurele financiering. De werking van SPK wordt voor het grootste gedeelte gedragen door projectgebonden financiering, hetzij via rechtstreekse opdrachten voor haar klanten, hetzij via een diverse mix van tientallen verschillende projectsubsidies (o.a. van de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Overheid, de Federale Overheid en de Europese Unie). Daarnaast kan SPK rekenen op financiële ondersteuning van enkele grotere Kempense bedrijven als strategische partner.

Strategische partners

Onze zilveren partners: Janssen Pharmaceutica, Provincie Antwerpen, Ravago en Soudal.
Onze bronzen partners: Netropolix, Philips, Van Roey, Vanhout en VITO.
Onze koperen partners: Amival, Atrius advocaten, Belgoprocess, De Coninck Opleidingen & Trainingen, Lavetan en Stoffels Tomaten.

Tijdens de bijeenkomst van de strategische partners, die op 19 december 2016 doorging bij Soudal, werden onze strategische programma's toegelicht. De presentatie vind je hier.