Bestuur

Raad van Bestuur

Het nieuwe bestuur ziet er sinds 28 november als volgt uit:

Stephane Bergmans (voorzitter) (Technopolis), Louis De Coninck (De Coninck Opleidingen), Guido De Vos (Renardo), Bart Jaeken (Obelisk), Philippe Lannoy (Belgoprocess), Gerda Mertens (Assiver), Dominique Nédée (Corsendonk Groep), Jan Rauter (Involved), Geert Van Autenboer, Guido van den Boorn (A New Deal), Veerle Van den Bosch (Emino), Kris Vander Velpen (Flanders Business School) en Bart Wuyts.

Alle bestuurders zetelen in persoonlijke naam.

Directeur

Jarenlang was de traditie dat de directeur (of 'streekmanager', de vroegere titel) gedetacheerd werd voor enkele jaren vanuit een Kempens bedrijf of financiële instelling. In 2009 heeft de Raad van Bestuur ervoor geopteerd om deze functie meer continuïteit te geven. De huidige directeur, Bart Wuyts, staat sinds 2007 aan het hoofd van SPK, nu Blenders.

Sinds de oprichting van SPK werden de Streekmanagers gedetacheerd vanuit Janssen Pharmaceutica (Jo Robrechts, Roel Verstraeten), Umicore (Paul Van Negen), Generale Bank (Kris Vander Velpen, Theo Narinckx), Kredietbank (Gust Stroeckx), en Philips (Bart Wuyts).

Financiering

Als onafhankelijke organisatie ontvangt Blenders geen structurele financiering. De werking van Blenders wordt voor het grootste gedeelte gedragen door projectgebonden financiering, hetzij via rechtstreekse opdrachten voor haar klanten, hetzij via een diverse mix van tientallen verschillende projectsubsidies (o.a. van de Provincie Antwerpen, de Vlaamse Overheid, de Federale Overheid en de Europese Unie). Daarnaast kan Blenders rekenen op financiële ondersteuning van enkele grotere Kempense bedrijven als strategische partner.

Strategische partners

Onze zilveren partners: Janssen Pharmaceutica, Provincie Antwerpen, Ravago en Soudal.
Onze bronzen partners: Netropolix, Philips, Van Roey, Vanhout en VITO.
Onze koperen partners: Amival, Atrius advocaten, Belgoprocess, De Coninck Opleidingen & Trainingen, Lavetan en Stoffels Tomaten.

Tijdens de bijeenkomst van de strategische partners, die op 19 december 2016 doorging bij Soudal, werden onze strategische programma's toegelicht. De presentatie vind je hier.

180smoke