Wij sporen kansen op voor de regio

Wij nemen initiatief om samen met u beloftevolle opportuniteiten voor de regio te detecteren.

Sterktes van de regio combineren we op creatieve wijze tot boeiende nieuwe ontwikkelingen. We willen een klimaat creëren waar ideeën en initiatieven kunnen incuberen tot waardevolle projecten voor de regio en daarbuiten.

Projectvoorbeeld: Kempen Duurzaam, Koplopers, Clusters, ...

 

Lees ook: