We realiseren samen met u en andere partners vernieuwende projecten die de overgang mogelijk maken naar een duurzame, aantrekkelijke regio.
Wij nemen initiatief om samen met u beloftevolle opportuniteiten voor de regio te detecteren.
Organisaties in en buiten de regio kunnen terecht bij SPK voor advies over vernieuwende en/of niet-alledaagse uitdagingen.
Een ervaren coach helpt u nieuwe groeipistes te benoemen, te becijferen en deze om te zetten in concrete strategische actieplannen.
Deze website bundelt ons uniek aanbod van diensten, activiteiten en trajecten voor ondernemers.
Sinds 1 januari loopt bij SPK vzw het project Design 4 Social Economy. In dit project, gesubsidieerd door de Provincie Antwerpen, gaat SPK aan de slag in Kempische steden en gemeenten om nieuwe niches te detecteren voor en samen met de sociale economie sector.
15-03-2017
Vzw Werkervaringsbedrijven – of kortom WEB – viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. WEB werd opgericht in 1992 als eerste spin-off bedrijf van SPK en stelt momenteel 300 personeelsleden tewerk.
14-03-2017
KIKO staat voortaan voor Kinderopvang Inspireren en Krachtig Ondersteunen. KIKO wil elk kind kansen bieden om volop te beleven, ontdekken, onderzoeken, spelen en ontwikkelen.
28-02-2017
KIKO kende het afgelopen jaar een spectaculaire groei. Het oorspronkelijke netwerk van 16 initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang uit het arrondissement Turnhout, groeide in een jaar tijd uit tot maar liefst 43 initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang in de hele provincie Antwerpen.
28-02-2017
KIKO staat voor kinderopvang inspireren en krachtig ondersteunen. Met onze nieuwe facebookpagina: https://www.facebook.com/KIKOBKO willen we inzetten op dat inspireren en uiteraard ook informeren over onze werking. 
01-02-2017
Als projectenorganisatie heeft SPK de voorbije jaren heel wat expertise opgebouwd rond het uitvoeren van ESF-projecten. We willen deze expertise inzetten om organisaties en bedrijven uit ons netwerk te begeleiden bij de opmaak van projectaanvragen.
01-02-2017