We realiseren samen met u en andere partners vernieuwende projecten die de overgang mogelijk maken naar een duurzame, aantrekkelijke regio.
Wij nemen initiatief om samen met u beloftevolle opportuniteiten voor de regio te detecteren.
Organisaties in en buiten de regio kunnen terecht bij SPK voor advies over vernieuwende en/of niet-alledaagse uitdagingen.
Een ervaren coach helpt u nieuwe groeipistes te benoemen, te becijferen en deze om te zetten in concrete strategische actieplannen.
Deze website bundelt ons uniek aanbod van diensten, activiteiten en trajecten voor ondernemers.
Steeds meer bedrijven, organisaties en overheden bekommeren zich om hun impact op de biodiversiteit. Op 21 september 2017 organiseert SPK een Koplopers-symposium omtrent dit thema. Markeer alvast deze datum in je agenda.
24-07-2017
Vind jij het ook een onrecht dat veel mensen digitaal uitgesloten zijn? Wil je graag mensen versterken en verbinden, door ze te helpen met hun digitale vaardigheden? Word je warm van het werken met kinderen, jongeren, jongvolwassenen? Kijk dan snel naar deze vacature, voor onmiddellijke indiensttreding.
14-07-2017
Met het project Geel Bu(u)rt willen stad Geel en het Sociaal Huis in verschillende dorpen buurtzorgnetwerken ontwikkelen om de sociale cohesie te versterken, complementair aan het formeel zorgaanbod en aan het verenigingsleven, en met ondersteuning van het lokaal dienstencentrum. SPK ondersteunt hierbij.
20-06-2017
Ooit gedacht aan een aangelegde poel met kikkers of libellen op een bedrijventerrein? Bomenrijen of bloemenweides vol vlinders? Heel wat bedrijven wel. 2B Connect vergroent terreinen, leidt adviseurs op, en onderzoekt en verspreidt kennis en goede voorbeelden! SPK zet mee zijn schouders onder dit project.
19-06-2017
SPK is een actieve en trekkende partner in het Interreg-project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’. Dit project ambieert de vereiste competenties van de huidige en toekomstige jong professional in kaart te brengen, die nodig zijn om de opportuniteiten die de Biobased Economy biedt, vorm en inhoud te geven.
19-06-2017
POM Antwerpen engageert zich met zijn deelname in het Interreg-project 'Waterstofregio 2.0' om het potentieel voor waterstofgebruik te onderzoeken op een aantal bedrijventerreinen gelegen in de provincie Antwerpen. SPK is een van de partners binnen dit project.
19-06-2017