2017 is een jubileumjaar voor WEB

Geplaatst op di, 14/03/2017 - 11:41

Vzw Werkervaringsbedrijven – of kortom WEB – viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. WEB werd opgericht in 1992 als eerste spin-off bedrijf van SPK en stelt momenteel 300 personeelsleden tewerk.

Van bij de start in 1992 richt WEB zich tot kwetsbare werkzoekenden en werknemers uit de Kempen en aangrenzende regio’s die intensieve begeleiding nodig hebben bij het vinden en behouden van duurzaam en kwaliteitsvol werk.

Enerzijds vult WEB – rekening houdend met de bredere maatschappelijke context en/of de vraag van het individu – deze begeleiding in met vorming, opleiding en werkplekleren. Voor werkzoekenden die, zelfs na een intense begeleiding niet (of nog niet) terecht kunnen in het reguliere bedrijfsleven, wil WEB zelf tewerkstellingsplaatsen creëren.

Anderzijds bouwt WEB een netwerk uit van werkgevers (profit/social-profit/overheden). We formuleren voor hen een aanbod op het vlak van instroom, inwerking, opleiding en begeleiding op de werkplek van (nieuwe) werknemers uit kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. We adviseren en ondersteunen hen bij de uitbouw van een aan hun behoefte aangepast HR-beleid.

In de loop van haar 25-jarig bestaan heeft WEB diverse initiatieven ontplooid op deze terreinen. Op dit ogenblik begeleid WEB op jaarbasis ongeveer 1.200 werkzoekenden en stelt ze ongeveer 300 personeelsleden tewerk.

Naar aanleiding van haar 25-jarig bestaan wil WEB bewust focussen op de toekomst en zich de vraag stellen hoe het de volgende jaren haar missie verder kan realiseren. Daarom werden er ter voorbereiding van dit jubileum in 2016 vijf ronde tafels georganiseerd, waar samen met diverse stakeholders out of the box nagedacht werd over de uitdagingen voor de toekomst. Deze vijf ronde tafels werden georganiseerd rond volgende items:

  • Circulaire economie en de rol van sociale economie hierin
  • De rol van lokale overheden bij de tewerkstelling van kansengroepen
  • Inclusieve ondernemingen
  • Werkplekleren, hoe doe je dat?
  • De organisatie van de toekomst, hoe ziet deze eruit?

De resultaten van deze vijf ronde tafels werden gebundeld en verder besproken met de RvB en teamleden. Op basis van dit alles kwamen we tot vier clusters waar WEB de volgende jaren actief wil op inzetten.

  • Circulaire economie met inbegrip van de deeleconomie
  • WEB als schakel naar inclusief ondernemen
  • WEB als inclusieve onderneming
  • WEB als schakel in een organisatienetwerk

Voor meer info kan je contact opnemen met Guido Macours, algemeen directeur WEB vzw.