Blenders als hub voor ‘Transforming Capitalism Lab’

Geplaatst op di, 05/06/2018 - 16:08

Blenders doet een oproep aan alle optimistische enthousiastelingen die mee willen denken in kansen in plaats van in problemen. We zoeken mensen met diverse achtergronden die vol overgave mee op zoek gaan naar de ontelbare mogelijkheden die de samenleving ons te bieden heeft.

We denken meer bepaald aan ondernemers allerlei, economen en beleidsmakers, maar ook aan middenveldorganisaties of andere wereldverbeteraars met de drang om eens iets actief te ondernemen in plaats van passief toe te kijken.

We doen dit door volledig vrijblijvende brainstormsessies te organiseren in onze kantoren te Turnhout. Als leidraad voor deze sessies volgen we de ‘Transforming Capitalism Labs’ die op wereldwijde schaal worden georganiseerd door het Presencing Institute (medeoprichter hiervan is MIT Professor Otto Scharmer, gekend van onder meer de leiderschap methode Theory U).

‘Transforming Capitalism’ is een eerder stoutmoedige titel die wordt gehanteerd en die misschien enkelen tegenhoudt om te participeren. De achterliggende boodschap is echter dat er op dit eigenste moment, overal ter wereld, vele bewegingen plaats vinden met een positieve, lokale impact. Het Presencing Institute wil een platform zijn dat deze bewegingen een gezicht en stem geeft met de mogelijkheid om anderen te inspireren.

In de TCL-sessies worden telkens inspirerende voorbeelden aangehaald van bewegingen die positieve verandering brengen. Methodes en instrumenten worden aangereikt om deze veranderingen ook door te voeren binnen je eigen context. Elke maand vindt een live sessie plaats rond een vooraf bepaald thema, waarbij telkens een inspirerende spreker wordt uitgenodigd. We volgen deze sessies vanuit Blenders, met de mogelijkheid om achteraf via groepsdiscussies onze ideeën en visies met elkaar te delen.

De acht onderwerpen:

  • Beyond GDP: Creating economies that generate wellbeing for all (vond reeds plaats);
  • Nature: Addressing the disconnect between infinite growth and finite resources (vond reeds plaats);
  • Labor: Bridging the disconnect between work and purpose (14 juni);
  • Capital: Relinking the financial and the real economy;
  • Technology: Addressing the disconnect between technology and our creative humanity;
  • Business: Addressing the disconnect between profit and purpose;
  • Government and Democracy: Bridging the disconnect between people and governance;
  • Education and Learning: Bridging the disconnect between learning and deep human creativity.

We springen dus op de trein vanaf het derde tussenstation, met de mogelijkheden om de eerste sessies nog eens door te nemen.

Ben je getriggerd om een sessie te volgen, fysiek of digitaal? Dan nodigen we jou uit om jezelf alvast in te schrijven via onze hub. Verdere communicatie zal via deze hub-pagina verlopen.