Een pluim voor onze sponsors!

Geplaatst op do, 05/10/2017 - 12:19

Al van bij het prille begin in 1988 kan SPK rekenen op financiële ondersteuning van een aantal gidsbedrijven uit de regio. Deze steun is van wezenlijk belang om onze maatschappelijke innovatierol te kunnen vervullen. We zetten ons groeiend aantal sponsors graag extra in de kijker!

We zien het als onze kernopdracht om als een innovatie-lab voortdurend te werken aan nieuwe oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Kort gezegd: een positieve maatschappelijke impact creëren. Deze nobele doelstelling realiseren we al vele jaren via de ontwikkeling en uitwerking van innovatieprojecten op sociale, ecologische en economische thema’s.

Als onafhankelijke vzw die slechts in beperkte mate economische activiteiten ontplooit, is de financiering voor die innovatietrajecten voor een belangrijk gedeelte afkomstig van subsidieprojecten (EU, B, VL, provincie …). Vaak zijn deze subsidies echter ontoereikend om het ganse project te financieren, en is een bijdrage uit eigen middelen noodzakelijk. Gelukkig kunnen we daarvoor o.a. rekenen op een aantal bedrijven die SPK financieel mee ondersteunen. Hun bijdrage werkt als een echte hefboom voor impact: elke euro die wordt ingebracht, wordt via onze projecten met een factor 10 vermenigvuldigd!

Het verheugt ons dat deze groep ‘sponsors’ de voorbije jaren systematisch is toegenomen. We zetten ze graag nog eens expliciet op een rijtje voor u.

Onze zilveren sponsors

Onze bronzen sponsors

Onze koperen sponsors

Via deze weg wensen we al deze bedrijven uitdrukkelijk te danken voor hun engagement!

Wenst u ook bij te dragen tot een positieve maatschappelijke impact? We geven u graag meer info over onze steunformules!

Contact: bart.wuyts@spk.be