Een tankstation voor waterstof in Turnhout?

Geplaatst op do, 03/05/2018 - 11:16

WaterstofNet, aanjager voor de waterstofeconomie in de Benelux en spin-off van Blenders, onderzoekt momenteel de haalbaarheid voor een waterstoftankstation in Turnhout. Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich melden!

Alles lijkt erop te wijzen dat de elektrische auto (of bestelwagen, bus, vrachtwagen, …) het vervoersmiddel van de toekomst wordt, en dat het einde van de verbrandingsmotor zich aankondigt. Momenteel staan vooral de door batterijen aangedreven voertuigen in de aandacht, maar geleidelijk aan maken ook de door waterstof aangedreven elektrische voertuigen hun opwachting. Het gaat in beide gevallen om elektrische voertuigen, maar in het geval van waterstof wordt de elektriciteit gemaakt aan boord van het voertuig door een zogenaamde ‘brandstofcel’ die de waterstof (met zuurstof uit de lucht) omzet in water en elektriciteit. De enige uitstoot van deze voertuigen is dus… zuiver water!
Het voordeel van waterstofaangedreven voertuigen ten opzichte van batterijaangedreven voertuigen is de grotere autonomie, vergelijkbaar met huidige benzinewagens. Daarnaast bevat een waterstofvoertuig uiteraard een veel kleinere batterij, en dus veel minder batterijmateriaal.

Voertuigen op waterstof zijn dus stil, duurzaam en milieuvriendelijk. Maar… om voertuigen op waterstof te laten rijden is er ook tankinfrastructuur nodig. In Vlaanderen is het aandeel publieke waterstoftankstations vandaag op één hand te tellen. Gevolg: men rijdt niet op waterstof omdat het (bijna) nergens te tanken is, en men investeert niet in voldoende tankinfrastructuur omdat er nog geen wagens op waterstof rijden…

WaterstofNet wil dit ‘kip-en-ei-probleem’ doorbreken door zelf de regie in handen te nemen en zowel vraag als aanbod bij elkaar te brengen. Op die manier worden dit en volgend jaar in Vlaanderen en Nederland een aantal nieuwe tankstations gerealiseerd. Momenteel wordt in dit kader ook een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het plaatsen van een waterstoftankstation in onze eigen omgeving, Turnhout.
Om dit project te laten slagen is het vinden van afnemers cruciaal. Als we in de regio partners vinden met vrachtwagens, bussen & personenwagens die de komende jaren (een deel van) hun vloot wensen over te zetten op waterstof, en dus op regelmatige basis waterstof tanken, kunnen we met deze vloot het tankstation gaan dimensioneren en de technisch-economische haalbaarheid bepalen.

Een voertuig op waterstof! Iets voor u?

We zijn op zoek naar partners die als early adopter mee in dit verhaal willen stappen, om zo de waterstofeconomie in onze regio verder te ontwikkelen.
Wil je hier graag meer info over, neem dan zeker contact op met m.wuyts@waterstofnet.eu of adwin.martens@waterstofnet.eu.