Grenzeloos Biobased Onderwijs (GBO) officieel van start

Geplaatst op wo, 17/05/2017 - 12:03

We staan aan de vooravond van de doorbraak van de Biobased Economy. Dit is de economie die, in tegenstelling tot de fossiele economie, biomassa als grondstof heeft.

Dit opent heel wat perspectieven: nieuwe ontwikkelingen op vlak van biomassaproductie, nieuwe technologieën en processen om deze biomassa te converteren, de ontwikkeling van biobased producten en ook de ontwikkeling van markten. Dit biedt kansen op nieuwe economische activiteiten. Om deze kansen te grijpen, heb je sterke profielen nodig die in staat zijn deze opportuniteiten om te vormen tot concrete realisaties.

Hoe ziet de jong professional van de toekomst eruit die deze opdracht ter harte zal nemen?

Om deze vraag concreet te beantwoorden, hebben veertien kennis- en onderwijsinstellingen en ontwikkelorganisaties uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, de handen in elkaar geslagen en het project ‘Grenzeloos Biobased Onderwijs’ (GBO) ontwikkeld. Dit project wordt door Europa financieel gesteund (Interreg).

Op 21 april werd in Hasselt het project Grenzeloos Biobased Onderwijs officieel op gang getrokken. Deze startconferentie zette het project stevig op de kaart en maakte energie los bij een 100-tal aanwezigen uit werkgeversorganisaties, bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen. Professor Johan Sanders, Universiteit Wageningen, schetste op erg gevatte wijze de concrete mogelijkheden - zowel voor grote als kleine bedrijven - in  Nederland en Vlaanderen.

SPK is ervan overtuigd dat de Biobased Economy een belangrijke bijdrage zal leveren aan de industrie in het algemeen en duurzaam materialenbeheer in het bijzonder. De jong professional van de toekomst, die deze opdracht in de praktijk zal moeten zetten, zal over stevige competenties moeten beschikken om deze complexe en ambitieuze opdracht tot een goed einde te brengen.

Een inspirerend beeld ophangen van hoe deze competenties er precies uitzien, is de opdracht van SPK in dit project. In een eerste fase van het project (dat over drie jaar loopt) zullen de partners voor verschillende sectoren 'roadmaps' analyseren, die een beeld geven van de ontwikkelingen op vlak van de biobased economy.

Vervolgens willen ze op basis daarvan, via een marktvraag, achterhalen waar onder meer de behoefte aan personeel ligt en over welke kennis en vaardigheden dat (toekomstig) personeel in de biogebaseerde economie dan moet beschikken. De volgende stap is dan om vastgestelde leemtes in lessenpakketten en in de nascholing voor levenslang leren op te vullen, met onderwijsprogramma's voor middelbare scholen, hogescholen en universiteiten.

Studenten krijgen tenslotte de kans om, over niveaus en disciplines heen, met andere studenten samen te werken aan een concrete onderzoeksvraag die bedrijven hebben rond de biogebaseerde economie.