Nieuwe niches voor sociale economie door middel van design thinking

Geplaatst op wo, 15/03/2017 - 10:57

Sinds 1 januari loopt bij SPK vzw het project Design 4 Social Economy. In dit project, gesubsidieerd door de Provincie Antwerpen, gaat SPK aan de slag in Kempische steden en gemeenten om nieuwe niches te detecteren voor en samen met de sociale economie sector.

Ook de sociale economie sector staat voor de uitdaging zichzelf opnieuw uit te vinden en een aanbod aan diensten en producten aan te bieden die geënt zijn op de noden van morgen. SPK en het Expertise Center Business Design & Innovation van Antwerp Management School sloegen de handen in elkaar rond deze uitdaging. “Doelstelling van Design 4 Social Economy is via participatief onderzoek en cocreatie nieuwe niches en business modellen te definiëren voor en door de sociale economie die antwoorden geven op actuele maatschappelijke noden”, aldus projectmanager Florence Maes. 

Het project hanteert een plan van aanpak met sterk bovenlokaal karakter: vijf steden en gemeenten (Geel, Herentals, Hoogstraten, Mol en Turnhout) werden uitgenodigd om vijf maatschappelijke uitdagingen naar voren te brengen waar nieuwe duurzame oplossingen voor gezocht worden. In elke stad  brengen we een lokale multidisciplinaire groep van stakeholders uit sociale economie, reguliere economie, beleid en belangrijke intermediaire organisaties samen in een cocreatietraject.

“Cocreatie is niet ‘voor’ iemand, maar ‘met’ iemand aan de slag gaan in functie van een gedeeld doel en resultaat. Het is daarom de methodiek bij uitstek voor dit project: we hanteren een participatief onderzoek met resultaten die 100% op de behoeften van de stakeholders en gebruikers zijn gericht”, vult Florence aan.

Stad Hoogstraten bijt de spits af. In het voorjaar zullen daar de eerste workshops plaatsvinden. De andere steden volgen later dit jaar.

Meer info: neem contact op met Florence Maes (florence.maes@spk.be).