SPK en Corridor werken samen aan grensoverschrijdende natuur

Geplaatst op do, 09/11/2017 - 10:28

In september startte SPK samen met Corridor met de opmaak van een grensoverschrijdend natuurbeheerplan voor het Grenspark Groot Saeftinghe, een opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, Stichting het Zeeuwse Landschap en Natuurpunt Antwerpen Noord, met steun van Interreg Vlaanderen-Nederland.

Het gebied Groot Saeftinghe situeert zich langs de Zeeschelde op de grens tussen België en Nederland, en omvat onder andere het Verdronken Land Saeftinghe in Nederland en verschillende natuurcompensatiegebieden in het Antwerpse havengebied in België. Het gebied is vooral bekend voor het uitgestrekte schorrengebied op de linkeroever van het estuarium van de Westerschelde, met de kenmerkende geulen en slikplaten. De invloeden van zowel zoet als zout water, en de getijdenwerking als landschapsvormende factor, zijn uniek en bovendien van grote waarde voor kenmerkende fauna en flora. Ook komt de regio wel eens in beeld vanwege spanningsvelden tussen verschillende sectoren. Een uitdagende setting dus waar Corridor en SPK al hun ervaring zullen gebruiken om te werken aan natuur op het snijpunt met andere ruimtegebruikers.

Verspreid over 3 jaar zal gewerkt worden aan de opmaak van een grensoverschrijdende visie en monitoringsplan, de opmaak van beheerplannen voor de Vlaamse natuurgebieden, en het actualiseren van beheerplannen voor Nederlandse natuurgebieden. De opmaak van een grensoverschrijdende visie is tweeledig, waarbij enerzijds een oefening wordt gemaakt voor de natuurkerngebieden langs beide kanten van de grens, maar ook een visie wordt opgesteld voor de tussenliggende matrix en welke plaats natuur hierin kan innemen. De beheerplannen voor Nederlandse en Vlaamse natuurgebieden worden opgemaakt op maat van de beheerder, om door middel van efficiënt natuurbeheer waardevolle natuur te creëren in deze unieke regio. Laarzen aan en het veld in, hier is topnatuur in de maak!

Voor meer info kan je terecht bij Jan Van den Berghe: jan.vandenberghe@spk.be of 0499 53 32 54.