SPK wordt BLENDERS!

Geplaatst op di, 17/04/2018 - 08:38

Na 30 jaar van pionierende socio-economische innovatie in de regio Kempen, vervelt SPK tot een nieuwe organisatie en gaat vanaf heden verder onder de naam ‘Blenders’.

Dit werd maandagavond bekendgemaakt tijdens een druk bijgewoond evenement op de Campus Blairon in Turnhout, waar ook de Zuid-Afrikaanse professor David Venter (Stellenbosch Universiteit) het woord nam.

SPK werd in 1988 opgericht door een aantal geëngageerde Kempense verantwoordelijken vanuit het bedrijfsleven, middenveld en politiek, onder de bezieling van Robert baron Stouthuysen, de toenmalige gedelegeerd bestuurder van Janssen Pharmaceutica. Mede dankzij de vele vernieuwende initiatieven en impulsen vanuit SPK kon de regio de weinig benijdenswaardige positie van ‘achtergesteld gebied’ in de jaren nadien van zich afschudden. Het succes van het pionierende SPK bleef ook in Brussel niet onopgemerkt, zodat de regionale samenwerkingsformule model kwam te staan voor de streekplatformen die in gans Vlaanderen werden opgericht. “Ook in de Kempen kwam er naast SPK een Streekplatform, zodat SPK geleidelijk evolueerde van een streekontwikkelingsinitiatief naar een brede maatschappelijke innovatieorganisatie”, aldus Bart Wuyts die sinds 2007 de organisatie leidt. “Onze naam en ons werkingsmodel pasten steeds minder goed bij de vele economische, sociale en ecologische ontwikkelingen waaraan we dagdagelijks werken. Bovendien zorgde onze naam ook voor verwarring in de buitenwereld, omdat velen ons nog steeds associeerden met een Kempense regisseursrol die we de facto al lang niet meer vervulden. Het voorbije jaar hebben we gebruikt om ons te herbronnen en onszelf opnieuw uit te vinden, en we zijn blij dat we dat nu ook wereldkundig mogen maken.”

“Met de nieuwe naam Blenders drukken we uit dat we sterk geloven in de kracht van verbinding”, aldus Stephane Berghmans, CEO van het Mechelse Technopolis en sinds kort de nieuwe voorzitter van de organisatie. “Blenders wil een sensor zijn voor relevante noden en kansen in de samenleving; we brengen mensen, organisaties, ideeën en inspiratie bijeen om samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. Dat alles met als doel om bij te dragen aan een betere leefomgeving voor iedereen. ‘Innovation by all, for all’ dus.”

Ook gastspreker David Venter stak Blenders een hart onder de riem. “We bevinden ons in een tijdperk dat meer dan ooit vraagt om een andere aanpak. De wereld heeft nood aan leiders die over de silo’s in onze verkokerde maatschappij heen kijken, die mensen en ideeën bijeen kunnen brengen die op het eerste zicht niets met elkaar te maken hebben, maar gezamenlijk de kracht bevatten om tot nieuwe oplossingen te komen. Ik geloof daarom sterk in de opzet van Blenders. En een betere naam hadden ze niet kunnen bedenken!”

“Ons aanbod richt zich op vier grote domeinen: ontdekken, creëren, versterken en verbinden”, aldus Bart Wuyts nog. “Ten eerste kunnen we bedrijven, organisaties of overheden helpen om nieuwe kansen te ontdekken en onbenut potentieel bloot te leggen; op basis daarvan kunnen we vervolgens nieuwe ideeën creëren en ze ontwikkelen tot prototypes van nieuwe producten of diensten, ze uittesten in de praktijk en desgevallend opschalen en vermarkten. We zetten ook graag in op het versterken van bestaande ondernemingen, door hen te begeleiden naar bloeiende duurzame organisaties. Tot slot willen we op allerlei vernieuwende manieren concrete verbinding en kruisbestuiving faciliteren, bijvoorbeeld tussen creatieve en klassieke ondernemers, tussen sociale en reguliere economie, of tussen allerlei inspirerende mensen in ons netwerk.”

Blenders profileert zich als onafhankelijke impact onderneming, en haalt haar inkomsten uit een combinatie van projectsubsidies, innovatie-opdrachten, adviesopdrachten, shared services en sponsoring van gids-bedrijven. In de nabije toekomst hoopt Blenders haar activiteiten geleidelijk uit te bouwen en haar inkomsten verder te doen groeien; een volledig vernieuwde bestuursploeg zal hen daarin bijstaan. De 32 medewerkers van het voormalige SPK blijven aan boord in het nieuwe Blenders.

Ontdek in ons lanceringsfilmpje welke ingrediënten er aan de basis van deze nieuw 'blend' liggen.

Info: bart.wuyts@spk.be of +32 477 41 92 17