Nieuwsoverzicht

29-04-2016
Op donderdag 9 juni 2016 laten verschillende sprekers hun licht schijnen over dit thema: welke argumenten hebben bedrijven om te investeren in natuur,...
27-04-2016
De toolkit bestaat uit praktische fiches en hulpmiddelen. Deze fiches zijn handig en concreet opgebouwd zodat de coach er vlot mee kan werken. De Tale...
27-04-2016
Met de goedkeuring van Waterstofregio 2.0, opnieuw gecoördineerd door WaterstofNet, wordt deze samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland verder...
26-04-2016
Kortom, heb jij als ondernemer een helder beeld van de innovatiecultuur van jouw bedrijf? Als jouw antwoord op één van bovenstaande vra...
25-04-2016
Dit kadert in het “Leading Talents programma”, een samenwerkingsverband tussen Oksigenlab en BNP Paribas Fortis waarin enkele manager...
04-04-2016
Verhalen over innovatie en creativiteit, over durf, verandering en de goede oude tijd. Vier ondernemers nemen één voor é...
04-04-2016
AMS organiseert in samenwerking met onder meer SPK een aantal workshops om ondernemers te ondersteunen in hun groei naar een innovatieve bedrijfscultu...
04-04-2016
Ze doctoreerde recent over het digitale-inclusiebeleid in Vlaanderen. Tijdens haar uiteenzetting ging ze dan ook in op de resultaten van haar doctoraa...
04-04-2016
Op de vraag 'Waarom Bar d'Office?' antwoordt Koen het volgende: “Ik zocht een betaalbare en flexibele werkplek waarbij ik op ve...
22-03-2016
Dat is nochtans een interessant moment in het proces: je hoopt, je weet voor jezelf dat het zal gebeuren, maar het kan ook nog mislukken. Sinds pakwe...
22-03-2016
KIKOEN Olen telt 126 erkende kindplaatsen, verspreid over drie locaties. De opvang gebeurt door een team van een 20-tal gemotiveerde begeleid(st)...
18-03-2016
Om deze en andere vragen te verkennen, visualiseerde Plan C Reburg, een stad waar de circulaire economie tot leven komt.
29-02-2016
Begeleid(st)er in de buitenschoolse kinderopvang is onder andere hierdoor een kwalitatief knelpuntenberoep. Dit betekent dat er voldoende mensen op de...
29-02-2016
Digidak is een initiatief van SPK dat in 2003 werd opgestart in Turnhout om de zogenaamde ‘digitale kloof’ te bestrijden. Na 12 jaar werki...
29-02-2016
Halverwege 2013 riep Vlaanderen de Gazellesprong en de daarbij horende opportuniteitsanalyse in het leven: met dit beleid wil Vlaanderen ervoor zorgen...