2B Connect

vr, 11/03/2016 - 11:43
Omschrijving: 
Biodiversiteit wordt ook voor het bedrijfsleven een belangrijk item. 2B Connect helpt 70 bedrijven in de grensstreek Vlaanderen-Nederland hun terreinen natuurgericht in te richten en geeft zo rechtstreekse invulling aan de Biodiversiteitsstrategie 2020 van de Europese Commissie, namelijk inzetten op de ontwikkeling van groene infrastructuur.
Periode: 
Januari 2016 - december 2018
Rol SPK: 
Trekker werkpakket ‘Kennis en Netwerk’; Vergroenen bedrijventerreinen (casus Beerse).
Partners: 
De partners uit Vlaanderen zijn: de Vlaamse Overheid (dept LNE, ANB), EV INBO, provincie Antwerpen, Strategische Projectenorganisatie Kempen, Inverde, Regionaal Landschap Lage Kempen, Regionaal Landschap Noord-Hageland, stad Aarschot, Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant, Nolimpark, VBM NV, SCR-Sibelco en stad Lommel. De partners uit Nederland zijn: provincie Noord-Brabant, gemeente Helmond, gemeente Maastricht, Huis van de Brabantse Kempen, Zeeuwse Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Met de steun van de Europese Unie en de Provincie Antwerpen.

Over 2B Connect

2B Connect - Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

SPK is één van de 19 partners die de komende drie jaar in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen. SPK is trekker van het werkpakket ‘Kennis en Netwerk’, en helpt mee aan de vergroening van de bedrijventerreinen in Beerse.

Steeds meer bedrijven willen hun terreinen natuurgericht inrichten en beheren. De groene infrastructuur die zo ontstaat speelt een belangrijke rol als grensoverschrijdende natuurverbinding. Bovendien zorgt beplanting van onder meer bomen en struiken voor betere luchtzuivering, minder geluidsoverlast en een aangename omgeving voor buitenactiviteiten.

Vaak ontbreekt bij bedrijven echter de nodige kennis en ondersteuning om meer natuurgericht te werken. Van januari 2016 tot december 2018 helpt 2B Connect minstens 70 bedrijven hun terrein groener in te richten. Via een opleiding reikt 2B Connect instrumenten aan, zoals een biodiversiteitsscan, die bedrijven helpen biodiversiteit in te passen in de bedrijfsvoering. Het project ontwikkelt ook een rekenapplicatie die bedrijven toont waarom investeren in groene infrastructuur loont. In Vlaanderen en Nederland lopen al verschillende projecten om bedrijventerreinen biodiverser in te richten. Dit Europese project vormt daarop een zeer belangrijke aanvulling.

2B Connect ontvangt via Interreg Vlaanderen-Nederland 3.012.583 euro om de komende drie jaar minstens 70 Vlaamse en Nederlandse bedrijfsterreinen biodivers in te richten. Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees fonds voor regionale ontwikkeling in het grensgebied België-Nederland.

Contact

Voor meer info kan je terecht bij Marloes Loots: marloes.loots@blenders.be.