Beleving in de stad: exploratie van innovatieve business modellen via cocreatie

di, 10/01/2017 - 14:48
Omschrijving: 
Een multidisciplinair cross-sectoraal cocreatietraject waarin vertegenwoordigers uit sociale economie, reguliere economie, beleid en het intermediair weefsel van de stadsregio Turnhout samen op zoek gaan naar nieuwe oplossingen voor de leegloop van de stadskern. Doel is via designthinking methodieken te komen tot nieuwe business modellen.
Periode: 
1 november 2016 - 31 maart 2017
Rol SPK: 
SPK is coördinator
Partners: 
Competence centre Business Design & Innovation - AMS

Dit traject kwam tot stand vanuit socialeeconomie.be, (mede)gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie.

Over Beleving in de stad

Beleving in de Stadskern is een traject dat de leegloop van de stadskern als uitdaging neemt. De principes van designthinking worden als werkvorm gehanteerd: de klemtoon ligt daardoor sterk op het toepassen van creatieve methodieken en het implementeren van de behoeftes van de gebruiker in het ontwikkelproces.

Concreet bestaat het traject uit drie workshops waarin een diverse groep van stakeholders aan de slag gaat om tot nieuwe inzichten en ideeën te komen. De stakeholders groep bestaat uit een gezonde mix van vertegenwoordigers uit de sociale economie, de reguliere economie, beleid en het intermediaire weefsel uit de stadsregio Turnhout. De nieuwe ideeën worden reeds in de beginfase afgetoetst met de klant/gebruiker: op die manier creëer je business modellen die meer kans hebben op slagen.

Plan van aanpak

Workshop 1: Framing van de opdracht en de context

Workshop 2: Aftoetsen van de nieuwe ideeën met de gebruiker + prototyping van de geselecteerde (beste) ideeën

Workshop 3: Business modellen uitwerken in een business model canvas

Info

Voor meer info kan je steeds contact opnemen met Stefan Helsen: stefan.helsen@blenders.be of 0472 97 43 56.