Groeiplatform

di, 05/11/2013 - 13:14
Omschrijving: 
De Gazellesprong is een initiatief van de Vlaamse Overheid. Doelstelling is snelgroeiende ondernemingen en potentiële snelle groeiers te begeleiden bij het overwinnen van de groeipijnen die met een sterke en snelle expansie gepaard gaan en hen begeleiden bij de overgang van de meer lokale markt naar de internationale markt.
Periode: 
Steun beschikbaar vanaf juli 2013
Rol SPK: 
Lid stakeholderplatform en medeverantwoordelijk voor de acquisitie

 

Ambitie Groeiplatform

Vlaanderen in Actie wil ervoor zorgen dat er in 2020 meer snelgroeiende, internationaal geörienteerde bedrijven zijn. De aanwezigheid van gazellen (groeibedrijven en/of bedrijven met groeiambitie en groeipotentieel) in de Vlaamse economie is van essentieel belang: deze relatief kleine groep ondernemingen is verantwoordelijk voor een serieus aandeel in de creatie van werkgelegenheid.
SPK is partner in het nieuwe programma ‘Gazellesprong’ bestemd om deze ‘gazelles’ te ondersteunen.

Doelstelling

KMO’s met groeiambities en groeipotentieel krijgen de kans om hun groeiuitdagingen te ondersteunen/begeleiden met een opportuniteitsanalyse. Dit is een strategisch advies, uitgevoerd door een ervaren en erkende consultant, dat zal leiden tot een strategisch actieplan om de groei binnen het bedrijf te versnellen.
De internationale groeiers kunnen in een volgende fase extra steun krijgen voor coaching en support in het uitrollen van hun actieplan.

Aanpak

De Gazellespong kent drie grote fases:

 • Acquisitie
  Deelnemende bedrijven moeten aan een aantal minimumvereisten voldoen. Via een persoonlijk gesprek met een checklist worden deze criteria besproken.
 • Opportuniteitsanalyse
  Dit is een strategisch advies dat bestaat uit vier stappen:

  1. Intakegesprek met een zelfgeselecteerde, ervaren en erkende consultant om kennis te maken. Het is tevens het startpunt voor de toekomstige interventies/sessies.

  2. Groeiscan: deze online scan wordt uitgevoerd door de bedrijfsleider en/of een team van uitgekozen medewerkers en vormt de basis om inzicht te krijgen in de organisatie en haar omgeving (ontdekken van pijnen en groeipotentieel).

  3. SWOT: het middel om een duidelijke strategische koers voor de onderneming uit te zetten.

  4. Conclusies en actieplan: probleem- en kansgebieden detecteren, conclusies trekken en actieplan opmaken op basis van de voorgaande stappen en contactmomenten.
 • Coaching
  Bedrijven met internationale (door)groeiambities kunnen, na een beslissing van de adviescommissie, gebruik maken van een extra steunmaatregel voor coaching bij de implementatie van hun actieplan.

Contact

Ben je een bedrijf met groeiambitie en groeipotentieel? Is je bedrijf klaar om door te groeien in een internationale omgeving? Contacteer ons voor meer informatie en een vrijblijvend infogesprek: herwin.daniels@blenders.be.