Ervaringsbewijzen ICT-ondersteuner

do, 08/06/2017 - 14:23
Omschrijving: 
Het ervaringsbewijs komt tegemoet aan de problematiek dat bepaalde mensen over heel wat ICT-skills beschikken, maar dit niet kunnen aantonen a.d.h.v. een diploma.
Periode: 
1 april 2017 - 31 maart 2018
Rol SPK: 
Projectpartner
Partners: 
SBS Skill BuilderS

Dit project wordt mede gefinancierd door Europees Sociaal Fonds (ESF).

Over Ervaringsbewijzen ICT-ondersteuner

Digidak kreeg de goedkeuring van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor een nieuw project dat inzet op het afleveren van ervaringsbewijzen voor ICT-ondersteuners.

Het ervaringsbewijs komt tegemoet aan de problematiek dat bepaalde mensen over heel wat ICT-skills beschikken, maar dit niet kunnen aantonen a.d.h.v. een diploma. Het gevolg is vaak dat deze skills onbenut blijven op de arbeidsmarkt. Met een ervaringsbewijs kunnen deze mensen hun competenties verzilveren en zo hun positie op de arbeidsmarkt verstevigen.

Zowel binnen digidak als bij SBS Skill BuilderS is er veel vraag naar dit EVC-bewijs. Een ICT-ondersteuner is iemand die de brug tussen de eigen afdeling en ICT-gerelateerde afdelingen of externe leveranciers maakt. Hij/zij zorgt ervoor dat de medewerkers beschikken over de gepaste ICT-middelen en ondersteunt hen bij het gebruik ervan. Hij ondersteunt tevens de ICT-afdeling of externe leveranciers bij het onderhoud en het beheer van het ICT-gebeuren binnen de organisatie. De ICT-ondersteuner is de dag van vandaag een onmisbare schakel geworden in diverse organisaties.

De activiteiten van digidak kaderen in de doelstelling om mensen te versterken en te verbinden, met ICT als hulpmiddel. Digidak kon de voorbije jaren al ervaring opbouwen met het begeleiden en beoordelen van deelnemers in voorgaande ESF-projecten. Met SBS Skill BuilderS als partner beoogt digidak in totaal 70 begeleidingen en beoordelingen in het komende jaar te realiseren.

Als deelnemers denken we aan de diverse doelgroepen van de organisaties waarmee digidak en SBS Skill BuilderS actief samenwerken (o.a. VDAB, lokale besturen, armoedeverenigingen, jongerencentra enz.).

Contact

Voel je je aangesproken of ken je iemand voor wie dit interessant kan zijn?

Neem dan contact op met Tanja Camps (projectleider digidak) via 014 71 11 03 of tanja.camps@blenders.be.

Wacht niet te lang want de mogelijkheid tot het behalen van dit ervaringsbewijs is maar gegarandeerd tot eind maart 2018.