Jong Digidak

wo, 18/10/2017 - 14:22
Omschrijving: 
Jong Digidak wil actief inzetten op het versterken van ICT-vaardigheden van kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Enerzijds worden tal van activiteiten georganiseerd om ICT-vaardigheden en inzichten te versterken, anderzijds ondersteunt de werking jongeren en jongvolwassenen via betere ICT-vaardigheden in hun zoektocht naar geschikt werk.
Periode: 
Januari 2017 – november 2017
Rol SPK: 
Trekker
Partners: 
-

Actief inzetten op het versterken van ICT-vaardigheden van kwetsbare kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

Dit project kwam tot stand mede dankzij de steun van Digital Belgium Skills Fund van Koning Boudewijnstichting.

Over Jong Digidak

Het project Jong Digidak omvat twee onderdelen. Het eerste richt zich op kwetsbare kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar en heeft als doel hen te versterken in ICT-vaardigheden. Dit gebeurt met behulp van verschillende acties. Er worden workshops georganiseerd waar de deelnemers ICT- en mediavaardigheden kunnen aanleren vanuit een speelse invalshoek. Tijdens creatieve ateliers, een tweede werkvorm, leren ze eveneens vaardigheden aan met een specifiek eindproduct als doel. Tot slot wordt er een beurs georganiseerd voor kinderen en jongeren waar zij kunnen kennis maken en proeven van verschillende ICT en technologische toepassingen.

Het tweede deel richt zich op kwetsbare jongvolwassenen tussen 15 en 30 jaar. Deze groep willen we versterken in hun ICT-vaardigheden als hefboom naar economische zelfstandigheid. Hiervoor wordt de bestaande digidak-werking verrijkt met het oog op deze doelstellingen en zullen twee intensieve ICT-begeleidingstrajecten worden opgezet met een beperkte groep deelnemers. Tot slot wordt er binnen dit doel een ontmoeting georganiseerd tussen jongeren en werkgevers waarbij beide partijen van elkaar kunnen leren door de wederzijdse verwachtingen te ontdekken.

Info

Voor meer info kan je steeds terecht bij Fien Cox: fien.cox@spk.be of 0498 62 11 34.