Lokale armoedebestrijding

ma, 14/03/2016 - 10:31
Omschrijving: 
Met behulp van service design methodieken ontwikkelen we manieren om intermediairen te versterken bij het voeren van een lokaal, gezamenlijk afgestemd armoedebeleid.
Periode: 
December 2015 - mei 2016
Rol SPK: 
Promotor
Partners: 
Netwerk tegen Armoede en Flanders Inshape

 

Over lokale armoedebestrijding

Samen met het Netwerk tegen Armoede en Flanders Inshape startte SPK het project lokale armoedebestrijding. Het project kadert in de ESF-oproep ‘Innovatie door exploratie’. De maatschappelijke uitdaging die we aanpakken is de stijgende armoede in Vlaanderen en de cruciale regierol die de lokale besturen hierbij dienen op te nemen.

We willen met dit project een innovatieve dienstverlening ontwikkelen om de lokale besturen – gemeenten en OCMW’s – in hun nieuwe opdracht te ondersteunen en te versterken in het effectief voeren van een geïntegreerd armoedebeleid. Daarvoor gaan we aan de slag met innovatieve methodieken vanuit de Service Design Doing aanpak. Tijdens de onderzoeksfase verwerven we een aantal inzichten die de basis vormen voor het ontwikkelen van ideeën en het uitwerken van concepten. In mei stellen we het resultaat voor aan ESF. Bij een positieve conceptvalidering krijgen we de mogelijkheid het voorgestelde concept in de praktijk te gaan uitwerken.

Contact

Voor meer info kan je terecht bij Bea De Potter: bea.depotter@blenders.be.