Een week lang, van 6 tot 12 oktober 2013, lieten coördinatoren van initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang in het arrondissement Turnhout en medewerkers van SPK vzw/KIKO zich onderdompelen in het Zweedse kinderopvanglandschap.
Actiegericht werken aan het toekomstpotentieel van jouw bedrijf, dat is waar TANGO voor staat.
Het ervaringsbewijs voor het beroep ICT-ondersteuner wordt uitgereikt aan werkenden of werkzoekenden die via een gesprek en een praktische proef hun competenties kunnen bewijzen.
Voor het Halle Hof te Zoersel werd een harmonisch park- en groenbeheerplan en een geïntegreerd uitgebreid bosbeheerplan opgesteld. 
We ontwikkelen een biodiversiteitsscan die bedrijven toelaat op eenvoudige wijze hun prestaties op dat vlak te meten, verbeteren en evalueren.
Afstemming tussen vraag en aanbod.
Wie online
Het project Wie Online ondersteunt verenigingen waar armen het woord nemen bij de opstart van een openbare computerruimte waar iedereen vrij gebruik kan maken van computer en internet.